lördag 23 juli 2016

Där är vi nu – några minneskärvor om David Bowies musik

image

Anton Karis, som tidigare gjort minnesvärda radioprogram om Keith Jarretts Kölnkoncert och Pink Floyds Dark Side of the Moon, ger sig här i kast med David Bowie.

Från programmets hemsida på sr:

”Where are we now” sjöng David Bowie när han oväntat återkom 2013. Låten bestod av små minnesfragment från hans liv i Berlin. Anton Karis undersöker vilka minnen Bowies musik väcker hos andra.

Tre år senare är, lika oväntat det, är han borta. Men musiken finns kvar. Vilka minnen väcker han musik? Anton Karis har letat och hittat den sunkiga bilverkstan i London och en höst som blev som en thriller i staden Graz. Hör också om hur David Bowie kan ha påverkat att vi fick ett fungerande pantburkssystem i Sverige

Inga kommentarer: