lördag 12 februari 2011

image

All musik föds hos människan ute i den stora ensamheten. Den kommer till oss som gråt djupt inifrån hjärtats klagan eller som ett uppsluppet skratt, framsprunget ur den glädje man inte kan låta bli att känna över livet.

Utan att vi själva vet hur, kommer den med andetagen, ord och toner som inte är vanligt tal.

Och de blir dens egendom som förstår att sjunga för andra.

Kilimé, Öst-Grönland

Inga kommentarer: