fredag 2 januari 2009

NYÅRSENKÄT

I stället för att skicka en nyårshälsning sände jag ut en sms-enkät. Frågan löd: är judarna ett fredsälskande folk? Jag fick inte så många svar, de flesta var väl fulla på vitt mousserande vin och allt för exalterade inför tolvslaget för att kunna ta ställning till en så pass intrikat fråga. De svar som trots allt flöt in var följande:

P-A: Nej lika lite som andra: Ingen älskar freden – den, och kriget, är bara en fortsättning på politiken men med andra medel.

Gunnar: Det beror på vad man menar med judarna, folket eller politikerna och militärerna! Svaret : Ja - Folket. Nej: politikerna och militärerna.

Pär: Fel fråga – är Bush den mest religiöse?

Jonas svarade också, men han ringde upp och orerade en stund om frågan. Resonemanget han förde var allt för invecklat för att redovisas här - men jag uppfattade det som att han lutade åt svaret ja.

Själv har jag gjort följande inlägg angående detta på debatt-siten
www.newsmill.se :

1. Nyligen såg vi en ytterst blodig terroristattack i Bombay. Utförd av Jihadister. Är det någon som tror att Israels krig mot Hamas/Gaza kommer att minska risken för den typen av attacker i fortsättningen? Det finns inget krig mot terrorismen. Krig är terrorism.

2. Det är givetvis meningslöst att ta ställning för eller emot någon part i denna konflikt. Om två personer slår varandra blodiga på någon offentlig plats, och inte verkar kunna eller vilja sluta, så ingriper förr eller senare de som ser detta utspela sig (eller polisen) för att skilja dem åt. Detta oavsett vems felet är och vem som började. Samma borde gälla internationellt. Att parterna inte klara upp detta på egen hand är allt för uppenbart.

Inga kommentarer: