lördag 29 november 2008

BLODSPÅREN LEDER TILL WASHINGTON

Dödssiffran har stigit till 195, varav 22 utlänningar.

Our nation is enduring one of it's saddest moments, säger en kvinnlig indisk reporter med gråten i halsen.

Det är givetvis talande att attentatsmännen specifikt letade efter amerikaner och engelsmän. Det innebär att attacken är en reaktion på hur dessa länder har agerat i det så kallade kriget mot terrorismen. Det finns ingen ursäkt för terroristernas agerande, men möjligen en förklaring.

Att det så kallade kriget mot terrorismen, som Blair och Bush sade sig vilja vinna, snarare har ökat terrorismen och lett till just den typ av våld som vi nu sett utspela sig i Bombay är uppenbart.

Lika uppenbart var det att Bush med sin andefattiga retorik, sin primitiva syn på världen och sin hatfyllda agenda bara skulle kunna åstadkomma just detta, en upptrappning av våldet.

Genom att invadera Irak utan att ha en plan för hur landet skulle förvaltas socialt och hur fattigdomen och analfabetismen skulle bekämpas, genom att regelbundet bomba civila i Afghanistan och Pakistan, genom att tortera och fönedra fångar i Abu Ghurayb och Guantanamo och allmänt bete sig som världens självutnämnda polis, genom detta skapar man just den grogrund för terrorism som man säger sig vilja bekämpa.

Det märkligaste av allt är att detta inte var och är uppenbart för alla. Krig är inte lösningen. Våld föder våld. Och nu drabbas det land som mer än något annat genom historien stått för andlighet, visdom och högt utvecklat tänkande. Det land där Buddha föddes. Det land som gav oss världens störste icke-våldsprofet Mohandas Gandhi. Som frambringat litterära storverk som Rig Veda, Mahabharata och Upanishaderna.

Bush´s primitiva våldsideologi är givetvis ljusår från den visdom och eftertanke som en personlighet som Gandhi representerade. Eller den som kommer till uttryck genom Jiddu Krishnamurti, Rama Maharshi eller Sri Aurobindo, för att bara nämna några.

Enligt hinduismen lever vi för närvarande i Kali Yuga, den mörkaste av alla tidsåldrar. Det verkar onekligen ligga något i det…

http://www.om-guru.com/


1 kommentar:

ggdigger sa...

ja, det låter väldigt klokt det du skriver. En stund till eftertanke rekomenderas ..